Zoom

Dimarts / martes / Dienstag 8.
Codi / código / Zugangscode: 897206
Qüestions tècniques/ preguntas técnicas / technische Fragen (valencià, castellano, Deutsch, english): kv2022@uv.es

 

 

Dimecres / miércoles / Mittwoch 9.
Codi / código / Zugangscode: 027444
Qüestions tècniques/ preguntas técnicas / technische Fragen (valencià, castellano, Deutsch, english): kv2022@uv.es 

 

Dijous / jueves / Donnerstag 10.
Codi / código / Zugangscode: 778380
Qüestions tècniques / preguntas técnicas / technische Fragen (valencià, castellano, Deutsch, english): kv2022@uv.es 

 

Divendres / viernes / Freitag 11.
Codi / código / Zugangscode: 238307
Qüestions tècniques / preguntas técnicas / technische Fragen (valencià, castellano, Deutsch, english): kv2022@uv.es

 

 

 

 

 
© Grup de recerca “Kant-València”.
    Darrera actualització: 05.11.2022.