Valencià / català

S’obre el termini de presentació d’originals per a les I Jornades internacionals del centre “Kant-València”. Amb el lema “Elevar la vida a concepte. En memòria de Jacinto Rivera de Rosales”, tindran lloc del 9 a l’11 de novembre del 2022 a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València.

Seran benvinguts els originals relacionats amb qualsevol aspecte de la filosofia clàssica alemanya: en particular, amb l’obra de Kant, Fichte, Schelling i Hegel. Particularment apreciades seran les contribucions al voltant de l’itinerari intel·lectual i l’obra del recentment traspassat Jacinto Rivera de Rosales (15/10/2021 †).

Del 2019 ençà, un grup d’amics i col·legues de Jacinto Rivera de Rosales enllestia un homenatge, amb motiu de la seva jubilació, que amb el seu traspàs esdevé pòstum. Amb la present convocatòria, els organitzadors volen obrir-ne l’espai per a fer-lo esdevenir una ampla trobada in memoriam i alhora una celebració de la filosofia clàssica alemanya.

Els autors doctors enviaran títol i resum de la ponència (fins a un màxim de 100 paraules) junt amb les seves dades institucionals, fins al 22 d’abril del 2022, a l’adreça de correu electrònic kv2022@uv.es. Els autors no doctors en remetran també el text sencer, tot seguint les normes per a autors de la Revista de Estudios Kantianos. Per a cada comunicació, hom disposarà de 30 minuts d’exposició i 15 minuts de col·loqui. Els textos podran venir redactats en qualsevulla de les llengües del congrés: castellà, valencià / català, alemany, italià, francès, portuguès o anglès. La comunicació de l’acceptació tindrà lloc abans del 22 de juny del 2022.

La publicació dels originals és prevista per dues vies. Els capítols lliurats abans de l’estiu del 2021 seran editats en un volum en format imprès i e-book alhora. Les comunicacions remeses en resposta a aquesta convocatòria i acceptades per a publicació seran recollides en una secció monogràfica de la Revista de Estudios Kantianos.

València, 1 de novembre del 2021

 

 

© Grup de recerca “Kant-València”.
    Darrera actualització: 26.10.2021.